شارژ هدیه بانوان همراه اول | سیم کارت

شارژ هدیه بانوان همراه اول

اپراتور همراه اول برای بانوان 30 درصد شارژ بیشتر در هر بار شارژ در نظر گرفته است و بانوانی که "سیم کارت همراه اول اعتباری" دارند با خرید هر بار شارژ می توانند "سیم کارت همراه اول" خود را تا 30 درصد بیشتر شارژ کنند . در واقع سیم کارت همراه اول اعتباری که به نام یک خانم در پایگاه داده همراه اول ثبت شده اند ، مشمول این طرح می شوند و می توانند از این طرح استفاده کنند و برای فعال سازی آن از طریق سیم کارت خود اقدام کنند . بانوان عزیز می توانند به یکی از روش های زیر هدیه خود را دریافت کنند و سیم کارت همراه اول خود را تا 30 درصد بیشتر اعتبار شارژ کنند .
5ecedee289cfd05e2d8df0b5903575c60e43a114.png1 - دریافت هدیه بانوان با استفاده از پین شارژ : در این روش ابتدا باید پین شارژ خریداری کنند و سپس با شماره گیری کد دستوری # پین * 123 * 10 * شارژ بانوان را دریافت کنند و جهت راهنما از کد دستوری # 1292 * 10 * استفاده کنند . 2 - در روش دوم نیازی به خرید پین شارژ نیست و مستقیما با شماره گیری # 14 * 1 * و پرداخت با استفاده از کارت بانکی اقدام به افزایش اعتبار و دریافت هدیه شارژ بانوان نمود و سپس جهت راهنما با شماره گیری کد دستوری # 149 * 1 * می توانید اطلاعات کسب کنید . نکته قابل توجه این که کل مبلغ پین و 30% شارژ هدیه تنها در مدت زمان محدودی قابل استفاده می باشد . مهلت مصرف اعتبار ( پین و هدیه دریافتی ) در زیر آورده شده است : شارژ هزار تومانی مهلت استفاده اعتبار آن 3 روز است ، شارژ 2 هزار تومانی مهلت استفاده اعتبار آن 5 روز است ، شارژ 5 هزار تومانی مهلت استفاده اعتبار آن 10 روز است ،  شارژ 10 هزار تومانی مهلت استفاده اعتبار آن 15 روز است ، شارژ 20 هزار تومانی مهلت استفاده اعتبار آن 20 روز است .
31479f037189011c60a39df91c34bf1ce57675f9.jpg3 - در روش سوم با مراجعه به فروشگاه آنلاین همراه اول هدیه شارژ بانوان دریافت کنید .در صورتی که با روش خرید پین افزایش اعتبار می دهید ،  پس از وارد کردن رمز شارژ از کد مربوطه ، ابتدا مشترک به اندازه مبلغ پین ، افزایش شارژ خواهد داشت . سپس این مبلغ کسر شده و به جای آن شارژی به ارزش 130 درصد مبلغ پین ( پس از کسر مالیات ) به مشترک داده می شود و زمانی که با روش دوم ( بدون نیاز به پین ) شارژ خریداری می کند مشترک مستقیماً 130 درصد مبلغ شارژ شده ( پس از کسر مالیات ) را اعتبار دریافت می کند .
شارژ دریافتی ( مجموع شارژ خریداری شده و شارژ هدیه ) ، برای استفاده مکالمه و پیامک درون شبکه و هم چنین با سایر اپراتور های داخل کشور است و به علاوه اینترنت نیز بر اساس تعرفه جاری همراه اول قابل استفاده می باشد .

  • شارژ دریافتی را نمی توان برای تماس با خارج از کشور و رومینگ استفاده کرد .
  • هنگامی که مشترک کد دستوری هدیه شارژ بانوان را ارسال می نماید ، ابتدا پروفایل مشترک در پایگاه داده همراه اول چک می شود و در صورتی خانم نباشد ، به وی اطلاع داده می شود که مشمول طرح نیست ، اما پین هم چنان قابلیت مصرف را خواهد داشت . به عبارت دیگر در این مرحله پین مصرف نشده و مشترک می تواند آن را به صورت عادی یا در طرح های دیگر شارژ هدیه مورد استفاده قرار دهد .
  • مشترکین می بایست کل مبلغ پین و 30% شارژ هدیه را در مدت زمان محدودی که در جدول بالا اعلام شده مصرف نمایند .
  • با استفاده از شارژ دریافتی نمی توان بسته های تشویقی از جمله بسته های اینترنت همراه ، پیامک و ... خریداری نمود .
  • شارژ دریافتی را نمی توان به سایر خطوط اعتباری انتقال داد .
  • مشترکین حقوقی امکان دریافت این هدیه را ندارند .

تاریخ ثبت: یکشنبه, 01 تیر 1399