شارژ شور انگیز رایتل | سیم کارت

شارژ شور انگیز رایتل

رایتل برای مشترکین خود طرحی را ارائه داده است که طبق این طرح مشترکین "رایتل" می توانند شارژ شور انگیز دریافت کنند و طبق این طرح می توانند تا 35 درصد شارژ بیشتر دریافت کنند . مشترکینی که سیم کارت رایتل دارند می توانند از این طرح استفاده کنند ، این طرح شامل مشترکینی که "سیم کارت رایتل اعتباری" و سیم کارت دیتا دارند ، می شود . در واقع شارژ شور انگیز این امکان را مشترکینی که "سیم کارت رایتل" دارد را می دهد که  اعتبار هدیه خود را در مدت تعیین شده استفاده کنید . شارژ شورانگیز به شما این امکان را می‌ دهد که با استفاده از اعتبار هدیه خود در مدت تعیین شده از خدمات نظیر تماس صوتی درون شبکه ، پیامک درون شبکه و سرویس اینترنت بهره مند شوید .
a96a9269e9758106ef7a8b6d082016b15ade6ca8.jpgخرید شارژ الکترونیکی رایتل
در صورتی که سیم کارت رایتل خود را الکترونیکی شارژ کنید می توانید 35 درصد شارژ بیشتر دریافت کنید و اعتبار شما علاوه بر مبلغ اصلی 35 درصد بیشتر شارژ می شود و مهلت استفاده از شارژ هدیه با توجه به مبلغ شارژ ، تعیین می ‌شود . به‌ عنوان مثال ، اگر شما شارژ 50،000 ریال رایتل را به روش شارژ شور ‌انگیز خریداری نمایید ، بیش از 15،000 ریال شارژ بیشتر دریافت خواهید کرد . بنابراین مبلغ شارژ شما بیش از 61،000 ریال اعتبار ریالی ( پس از کسر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ) محاسبه خواهد شد و مدت اعتبار شارژ هدیه 8 روز است و ظرف 8 روز باید شارژ هدیه را استفاده نماید در غیر این صورت شارژ هدیه شما سوخت می شود ولی اعتبار اصلی شما تا 30 وز اعتبار دارد و قابل استفاده است . نکته مهم این است که مبلغ شارژ شور انگیز پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده از شارژ اصلی ، محاسبه و اضافه می‌ گردد .
روش های خرید شارژ الکترونیکی رایتل :
1 – می توانید با ورود به سایت رایتل به قسمت افزایش اعتبار بروید و گزینه شارژ شور انگیز را انتخاب نمایید و می‌ توانید ازطریق سرویس شارژ مستقیم ، به ‌راحتی و به‌ طور مستقیم ، اعتبار مورد نظر خود را به میزان دلخواه با پرداخت اینترنتی از وب‌ سایت رایتل دریافت کنید .
2 – ازطریق کد دستوری # 724 * ، # 733 * ، # 780 * ، # 789 *
3- از طریق اپلیکیشن رایتل م
خرید شارژ فیزیکی رایتل
 در صورتی که سیم کارت رایتل خود را فیزیکی شارژ کنید می توانید 25 درصد شارژ بیشتر دریافت کنید ، و اعتبار شما علاوه بر مبلغ اصلی 25 درصد بیشتر شارژ می شود و مهلت استفاده از شارژ هدیه با توجه به مبلغ شارژ ، تعیین می ‌شود . . به‌ عنوان مثال ، اگر شما شارژ 50،000 ریال رایتل را به روش شارژ شور ‌انگیز خریداری نمایید ، بیش از 15،000 ریال شارژ بیشتر دریافت خواهید کرد . بنابراین مبلغ شارژ شما بیش از 11،000 ریال اعتبار ریالی ( پس از کسر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ) محاسبه خواهد شد و مدت اعتبار شارژ هدیه 8 روز است و ظرف 8 روز باید شارژ هدیه را استفاده نماید در غیر این صورت شارژ هدیه شما سوخت می شود ولی اعتبار اصلی شما تا 30 وز اعتبار دارد و قابل استفاده است .
روش استعلام شارژ شور انگیز :
جهت استعلام شارژ انجام شده کد # 146 * را شماره ‌گیری نمایید . در منوی نمایش داده شده ، گزینه 1 حساب اصلی شارژ شور انگیز و گزینه 2 حساب هدیه شارژ شور انگیز نمایش داده می ‌شود .


 

 


تاریخ ثبت: سه شنبه, 10 تیر 1399