شارژ وفاداری همراه اول | سیم کارت

شارژ وفاداری همراه اول

همراه اول اپراتور بزرگ و فعال در کشور است برای مشترکین خود هدیه وفاداری در نظر گرفته است . مشترکینی که سیم کارت همراه اول اعتباری دارند می توانند از این هدیه استفاده کنند . همراه اول برای مشترکین خود که سیم کارت همراه اول دارند با توجه به سال هایی که جزو مشترکین این اپراتور هر سال هدیه ای در نظر گرفته است .  همراه اول برای مشترکین خود که "سیم کارت همراه اول اعتباری" دارند ، یک درصد شارژ بیشتر به ازای هر سال همراهی در هر بار شارژ ، در نظر می گیرد و به عنوان شارژ وفاداری به مشترکین خود اهدا می کند .
این طرح برای همراه اولی ها از تاریخ 5 مهر ماه سال 1392 شروع شده است و کسانی مشمول استفاده از این طرح می شوند که "سیم کارت همراه اول" اعتباری داشته باشند و این مشترکین اعتباری حداقل یک سال مشترک همراه اول بوده باشند . در واقع به این معنا است که مشترکین سیم کارت اعتباری که یک سال و یا بیشتر از یک سال از فعال سازی "سیم کارت" شان می گذرد و یا یک سال و یا بیشتر از یک سال از تغییر نام سیم کارت شان می گذرد ، شامل این طرح می شوند و می توانند از این طرح استفاده کنند .  
مشترکین سیم کارت همراه اول برای دریافت این هدیه شارژ وفا داری می بایست رمز شارژ خود را با کد دستوری * 10 * 122 * PIN #  وارد کنند و مدت زمان اعتبار هدیه شارژ وفاداری فارغ از مبلغ شارژ پین 6 ماه می باشد .
bb8d2dfa86bf271854dec0e0c49a2d3155118cdf.jpgامکان بررسی مشمولیت در طرح هدیه وفا داری و میزان درصدی هدیه شارژ که به مشترک تعلق می گیرد بر روی کد دستوری * 10 * 1291 #وجود دارد .مشترکین علاوه بر دریافت شارژ مربوط به مبلغ پین وارد شده ، به ازای هر سال وفاداری به همراه اول ( هر سال از تاریخ فعال سازی یا تغییر نام سیم کارت تا تاریخ کنونی ) ، 1% شارژ بیشتر دریافت می نمایند و حداکثر تخفیف قابل ارائه ، فارغ از تعداد سال های وفاداری مشترک ، 10 درصد است و هدیه شارژ وفاداری برای استفاده درون شبکه بوده است و برای مکالمه ، پیامک و اینترنت همراه قابل استفاده می باشد . امکان خرید بسته و یا انتقال اعتبار ، با مبلغ افزوده شده به عنوان هدیه شارژ وفاداری وجود ندارد . چنان چه مدت زمان تغییر نام مشترک در سیستم و فعال سازی سیم کارت کمتر از یک سال باشد ، مشترک مشمول طرح نبوده است و در صورت شماره گیری کد دستوری مربوط به طرح ، به وی اطلاع داده می شود که مشمول طرح نیست ، اما پین هم چنان قابلیت مصرف را خواهد داشت . به عبارت دیگر در این مرحله پین مصرف نشده و مشترک می تواند آن را به صورت عادی یا در طرح های دیگر شارژ هدیه مورد استفاده قرار دهد .
امکان بهره مندی از دو یا چند هدیه شارژ وفاداری و فعال شدن هم زمان آن برای مشترک وجود دارد . در صورتی که مشترک دو یا چند هدیه شارژ وفاداری بصورت هم زمان فعال نماید بدیهی است که هر شارژ وفاداری تنها تا پایان زمان اعتبار خود معتبر خواهد بود . اما چنان چه مشترک با کد * 140 * 11 # میزان شارژ خود را استعلام نماید ، بیشترین تاریخ در بین زمان های اعتبار هدیه های شارژ وفاداری فعال شده به وی اعلام می شود . اولویت مصرف با شارژ هدیه است . به عبارت دیگر مبلغ کارکرد مشترک ابتدا از شارژ هدیه چنان چه مشترک بسته های هدیه دیگری داشته باشد ، مبلغ کارکرد وی ابتدا از اعتبار بسته های هدیه کسر شده و سپس از شارژ وفاداری مصرف می شود .


تاریخ ثبت: سه شنبه, 17 تیر 1399