ترامپ: هواوی از موضوعات مذاکره آمریکا و چین نیست | سیم کارت

ترامپ: هواوی از موضوعات مذاکره آمریکا و چین نیست

ترامپ در روز گذشته اعلام کرد: موضوع تخلفات صورت ته از سوی شرکت هواوی جدا از موضوعات مذاکره آمریکا و چین است.