بسته های مصرفی پیامک رایتل | سیم کارت

بسته های مصرفی پیامک رایتل

اپراتور "رایتل" برای مشترکین خود که پیام کوتاه زیاد ارسال می کنند نیز بسته های متنوع در نظر گرفته است ، در واقع این بسته ها مقرون به صرفه هستند و برای صرفه جویی در هزینه ارسال پیامک ، این بسته ها را عرضه کرده است . تمام مشترکینی که سیم کارت رایتل دارند می تواند این بسته ها را خرید و استفاده کنند و اگر "سیم کارت رایتل" ندارند می توانند با خرید سیم کارت رایتل از این بسته ها استفاده کنند . این بسته های مصرفی پیامک با توجه به سیم کارت رایتل مشترکین متفاوت است یعنی مشترکینی که سیم کارت رایتل اعتباری دارند و مشترکینی که سیم کارت رایتل دائمی دارند ، باید در هنگام خرید دقت کنند و با توجه به نوع "سیم کارت" خود این بسته ها را خریداری کنند این بسته ها از نظر قیمتی با هم متفاوت هستند و نکته ی دیگری که نیز وجود دارد ، مشترکین که سیم کارت دیتا دارند نیز باید به این نکته توجه داشته باشند و بسته مصرفی پامک خود را با توجه به نوع سیم کارت خود تهیه کنند .
3c183c4d7c34dc2ddd6747ca8bdaf3dee9d711d7.jpgمشترکین رایتل برای خرید و فعال سازی بسته مورد نظر خود می توانند از روش های زیر استفاده کنند :1 - وب سایت رایتل مراجعه به قسمت صفحه اصلی و انتخاب گزینه خرید بسته
2 - شماره گیری کد دستوری # 142 * از طریق سیم کارت رایتل خود
3 - اپلیکیشن و سامانه رایتل من
4 - سامانه پیام کوتاه 2020
5 – مراجعه حضوری به فروشگاه ها و نمایندگان رایتل در سراسر کشور
رایتل برای هر یک ار سیم کارت های خود بسته های منحصر به فردی در نظر گرفته است .
بسته های پیامکی سیم کارت رایتل اعتباری : 100 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 9 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2000*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 100 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 20 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2001*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 200 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 27 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2003*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 500 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 44 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2004*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 500 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 88 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2006*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 500 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 65 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2005*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند .
بسته های پیامکی سیم کارت رایتل دائمی : 100 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 8.500 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2000*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 100 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 15 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2001*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 200 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 23 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2003*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 500 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 40 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2004*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 500 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 68 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2006*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند ، 500 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 55 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2005*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند .
بسته های پیامکی سیم کارت دیتا رایتل : 100 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 9 هزار ریال است و مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132167 را به سامانه 2020 پیامک کنند ، 100 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 20 هزار ریال است و مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 13111 را به سامانه 2020 پیامک کنند ، 200 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 27 هزار ریال است و مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132165 را به سامانه 2020 پیامک کنند ، 500 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 44 هزار ریال است و مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132163 را به سامانه 2020 پیامک کنند ، 500 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 88 هزار ریال است و مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132164 را به سامانه 2020 پیامک کنند ، 500 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 65 هزار ریال است و مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132166 را به سامانه 2020 پیامک کنند .
 


تاریخ ثبت: سه شنبه, 24 تیر 1399