خدمات سیم کارت شاتل موبایل | سیم کارت

خدمات سیم کارت شاتل موبایل

تعویض سیم کارت شاتل موبایل
"شاتل موبایل" یکی دیگر از اپراتور های فعال است که برای مشترکین خود خدمات ویژه ای را ارائه می دهد و مشترکین می توانند از آن استفاده کنند . مشترکینی شاتل موبایل که سیم کارت شاتل موبایل دارند و به هر دلیلی سیم کارت آن ها مفقود شده و یا آسیب دیده و یا هر اتفاقی برای "سیم کارت شاتل موبایل" شان افتاده است می توانند اقدام به تعویض سیم کارت خود کنند و سیم کارت جدید خود را دریافت کنند . مشترکین باید بدانند که با تعویض سیم کارت شان شماره تلفن آن ها هیچ تغییری نمی کند و تنها فقط سیم کارت شان تعویض خواهد شد .
92442d287566c73d1fc8d6d0b26489a12922e38f.PNGمشترکین شاتل موبایل می توانند با مراجعه به نمایندگی های مجاز شاتل موبایل در کل کشور و هم چنین مراجعه به مراکز خدمات شاتل موبایل اقدام به تعویض "سیم کارت" خود کنند و سیم کارت جایگزین را دریافت کنند . به مشترکین شاتل موبایل این اطمینان خاطر داده می شود که با تعویض سیم کارت شاتل موبایل هیچ تغییری در اطلاعات مشترک و بسته های فعال مشترک اعمال نمی شود و فقط اطلاعات موجود در سیم کارت از بین می رود . فقط مشترکینی که سیم کارت شاتل موبایل دائمی دارند باید بدانند که اگر سیم کارت آن ها به دلیل بذهی قطع یا مسدود باشد مشترک شاتل موبایل باسد در ابتدا بدهی سیم کارت خود را پرداخت کند بعد اقدام به تعویض سیم کارت خود کند . تعرفه تعویض سیم کارت شاتل موبایل 7000 تومان است .  
1a54fe84d0d030038f9fd0a0a4aa8c0cffbbc241.jpgتغییر مالکیت شاتل موبایل
یکی دیگر از خدماتی که اپراتور شاتل برای مشترکین خود قرار داده است تغییر مالکیت  است . در شاتل موبایل امکان واگداری سیم کارت به شخصی دیگر به راحتی وجود دارد و مالکین برای تغییر مالکیت قانونی باید به دفاتر نمایندگی های مجاز شاتل موبایل مراجعه کنند . به مالکین شاتل موبایل توصیه می شود که برای واگداری سیم کارت خود فقط از طرسق تغییر مالکیت اقدام کنند زیرا مسئولیت حقوقی استفاده از سیم کارت بر عهده مالک سیم کارت است و هر گونه استفاده غیر قانونی گریبان مالک سیم کارت را می گیرد هر چند که شخص دیگری از آن استفاده کند . خریدار و فروشنده می‌ توانند با مراجعه به دفاتر نمایندگی شاتل موبایل و با در دست داشتن سیم‌ کارت و مدارک شناسایی ( کارت ملی ، شناسنامه و … ) ، برای تغییر مالکیت سیم‌ کارت اقدام کنند . نمایندگی‌ های مجاز شاتل موبایل در سراسر کشور و یا دفاتر خدمات مشترکین مراجعی هستند که برای تغییر سیم‌ کارت می ‌توانند به آن‌ ها مراجعه کنند . مشترکینی که به شاتل موبایل ترابرد داشته اند نمی توانند تغییر مالکیت انجام دهند . تعرفه تغییر مالکیت برای مشترکین شاتل موبایل 2000 تومان است .


تاریخ ثبت: یکشنبه, 26 مرداد 1399