بسته های ترکیبی همراه اول | سیم کارت

بسته های ترکیبی همراه اول

"همراه اول" برای مشترکین خود بسته های ویژه ای در نظر گرفته است ، بسته های ترکیبی همراه اول از این نوع بسته ها است . بسته های دل خواه همراه اول رزرو پیش فرض ندارد و مشترکین همراه اول برای استفاده از این بسته ها باید به اقدام به فعال سازی کنند . این بسته های ترکیبی 30 روزه است که شامل اینترنت ، مکالمه و پیامک است و این بسته های دل خواه به انتخاب شما است . مشترکین همراه اول می توانند با این بسته ها ترکیب دل خواه خود را بچینند و هر تعداد که نیاز دارند اینترنت و پیامک و بسته مکالمه را در کنار هم داشته باشند و به صورت یک بسته از این خدمات همراه اول استفاده کنند و لذت ببرند . مشترکین همراه اول که سیم کارت همراه اول دارند هم سیم کارت همراه اول دائمی و هم سیم کارت همراه اول اعتباری با مراحعه به سایت  my.mci.ir اقدام به فعال سازی این بسته ها کنند .
f782a2c5078e2b58dd8a916c6cadfbf71538fcaf.PNGبسته های ترکیبی دل خواه ، بسته ‌هایی 30 روزه شامل سه بخش اینترنت ، مکالمه و پیامک هستند که حجم هر بخش متناسب با مصرف و نیاز کاربر قابل انتخاب است . بنا براین کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می ‌توانند با ساختن بسته مورد نیاز خود هزینه‌ های ارتباطی را بهتر مدیریت نمایند . اطلاع از سرویس و فعال سازی از طریق سایت همراه من و اپلیکیشن همراه من (قسمت خدمات من ، بسته های ترکیبی ) امکان‌ پذیر است . مکالمه و پیامک بسته دلخواه برای ارتباطات درون شبکه همراه اول قابل استفاده هستند و مکالمات و پیامک ‌های خارج شبکه با تعرفه عادی محاسبه می ‌شوند فعال سازی هم زمان بسته‌ های دل خواه با هر یک از بسته های فقط اینترنت ، فقط مکالمه و فقط پیامک امکان ‌پذیر است و اولویت مصرف با بسته‌ ای خواهد بود که زود تر به اتمام می ‌رسد . امکان فعال سازی هم زمان بسته‌ های دلخواه با سایر بسته‌ های ترکیبی ( بسته‌ های گل خانه ، بسته‌ های قیمتی و یک بسته ‌دلخواه دیگر ) وجود ندارد . در صورتی که حجم هر یک از بخش‌ های اینترنت ، مکالمه و یا پیامک بسته دلخواه زود تر از حجم سایر بخش‌ های بسته و هم چنین زود تر از زمان اتمام بسته به پایان برسد ، چنان چه بسته دیگری از این نوع برای مشترک فعال نباشد ، مصرف او در این بخش تا زمان اتمام بسته دلخواه با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد .


تاریخ ثبت: چهارشنبه, 29 مرداد 1399