چرخه عمر سیم کارت های رایتل | سیم کارت

چرخه عمر سیم کارت های رایتل

ما در این مقاله می خواهیم به چرخه عمر سیم کارت های رایتل بپردازیم ، اپراتور رایتل سومین اپراتور برتر در کشور است این اپراتور خدمات زیادی را برای مشترکین خود در نظر گرفته است . مشترکین با خرید سیم کارت رایتل می توانند از خدمات این اپراتور بهره مند شوند . مشترکین برای خرید سیم کارت رایتل باید بدانند که چرخه عمر سیم کارت های دائمی و اعتباری رایتل متفاوت از یکدیگر است .
a8b7bc512e414964c28997f572869eec9e7a9d92.PNGچرخه عمر سیم کارت رایتل دائمی :مشترکین بعد از "خرید سیم کارت رایتل" دائمی باید بدانند که سیم کارت آن ها به صورت پیش فرض فعال است . چرخه عمر سیم کارت های دائمی رایتل به این طریق است که در صورتی که بدهی مشترک مساوی یا بیشتر از سقف اعتبار آن شود سیم کارت کاربر از حالت فعال خارج شده و سیم کارت به حالت قطع یک طرفه تبدیل خواهد شد که درصورت عدم افزایش سقف اعتبار ، این مبلغ 60 هزار تومان است . در حالت قطع یک طرفه فقط امکان دریافت مکالمه صوتی ، مکالمه تصویری ، پیامک و پیام چند رسانه ای برای کاربر وجود دارد . در صورتی که مشترک صورت حساب میان وره خود را پرداخت کند ، سیم کارت رایتل مشترک از حالت قطع یک طرفه به فعال تبدیل خواهد شد . ولی اگر مشترک بعد از گذشت 14 روز نسبت به پرداخت صورت حساب خود اقدام نکندو به مدت 14 روز به صورت مداوم یک طرفه باقی بماند سیم کارت مشترک به صورت دو طرفه قطع خواهد شد و زمانی که سیم کارت مشترک قطع دو طرفه شود یعنی کلیه خدمات برای مشترک غیر فعال است و فقط در صورت پرداخت صورت حساب میان دوره سیم کارت مشترک وصل خواهد شد . َ
در صورتی که مشترک به مدت 365 روز متوالی در حالت قطع دو طرفه باقی بماند ، سیم کارت و شماره همراه او منقضی خواهد شد . هم چنین در صورت عدم استفاده مشترک به مدت 365 روز متوالی از سیم­ کارت خود و عدم پرداخت آبونمان ، سیم ­کارت و شماره همراه او منقضی خواهد شد . با منقضی شدن سیم ­کارت ، مشترک می ­تواند ظرف مدت 180 روز و با پرداخت بدهی خود به وضعیت فعال بازگردد . بعد از اتمام 180 روز ، مشترک می تواند در چارچوب سیاست های روز رایتل ظرف مدت 5 سال با مراجعه به یکی از فروشگاه های رایتل و پرداخت مجدد مبلغ سیم کارت به وضعیت فعال باز گردد ، هم ََچنین پس از گذشت 5 سال سیم کارت وی قابل بازیافت و قابل واگذاری به غیر خواهد بود .
چرخه عمر سیم کارت رایتل اعتباری :
مشترکین بعد از خرید سیم کارت رایتل اعتباری باید بدانند که سیم کارت آن ها به صورت پیش فرض غیر فعال است و با برقراری اولین تماس ، اتصال به اینترنت و ارسال پیامک و پیام چند رسانه ای و یا اولین شارژ "سیم کارت رایتل" مشترک از حالت غیر فعال به فعال تبدیل می گردد . در صورتی اعتبار حساب سیم کارت به اتمام برسد سیم کارت به حالت یک طرفه در می آید و مشترک دیگر قادر به برقراری تماس و یا دیگر خدمات نیست و فقط می تواند تماس های صوتی و تصویری ، پیامک و پیام چند رسانه ای را دریافت کند و مشترک با خرید شارژ از حالت یک طرفه به فعال تبدیل خواهد شد . در صورتی که مشترک اقدام به خرید شارژ نکند و سیم کارت به مدت 180 روز به صورت یک طرفه باقی بماند به قطع دو طرفه تبدیل می شود و فقط مشترک با افزایش اعتبار ، دریافت اعتبار و خرید بسته به حالت فعال تبدیل خواهد شد . و حالا اگر مشترک به مدت 30 روز در حالت قطع دوطرفه باشد و یا سیم کارت خود را بعد از 365 روز فعال نکند ، سیم کارت و شماره همراه مشترک منقضی خواهد شد و با منقضی شدن سیم کارت ، مشترک می تواند در چارچوب سیاست های روز رایتل ظرف مدت 1 سال و با مراجعه به یکی از فروشگاه های رایتل و پرداخت مجدد مبلغ سیم کارت را به وضعیت فعال برگرداند .
در صورتی که سیم کارت ، 1 سال متوالی در وضعیت منقضی باقی بماند ، سیم کارت وی به طور خودکار بازیافت و قابل واگذاری به غیر خواهد بود .


تاریخ ثبت: دوشنبه, 26 آبان 1399