سرویس بسته نبسته سامانتل | سیم کارت

سرویس بسته نبسته سامانتل

سامانتل اپراتور فعال در کشور است و این اپراتور مشترکین زیادی دارد و در راستای رضایت مشترکین خود گام بر می دارد . "سامانتل" برای مشترکین خود که سیم کارت سامانتل دارند بسته نبسته در نظر گرفته است ، سامانتل علاوه بر این سرویس ، سرویس های دیگری نیز برای مشترکین خود در نظر گرفته است و افراد می توانند با خرید سیم کارت سامانتل از خدمات این اپراتور بزرگ بهره مند شوند .
9573889c9e82668b3afcc189e0a13b985ec135bf.PNGسرویس بسته نبسته سامانتل سرویسی است که مشترکین سامانتل می توانند با توجه به نیاز خود اینترنت ، مکالمه درون شبکه ، مکالمه برون شبکه و پیامک خرید کنند . مدت زمان استفاده از این بسته 7 روزه و 30 روزه است که متناسب با انتخاب مشترک است . مشترکین سامانتل با مراجعه به وب سایت سامانتل و مراجعه به قسمت بسته نبسته می توانند بسته مورد نیاز را انتخاب کنند . مشترکین سامانتل باید برای فعال سازی این سرویس بعد از مراجعه به وب سایت سامانتل ، در ابتدا مدت زمان بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنند که می توانند بین 7 روز و 30 روز یکی را انتخاب کنند . در مرحله بعد مشترک باید حجم اینترنت مورد نیاز خود را انتخاب کند که در قسمت اینترنت می توانند یکی از حجم های 1 گیگا بایت ، 2 گیگا بایت و 4 گیگا بایت را انتخاب کند . مرحله بعد انتخاب مدت زمان مکالمه درون شبکه است ، مدت زمان های اعلامی شده در وب سایت سامانتل 800 دقیقه ، 1000 دقیقه و 1500 دقیقه است . مشترک بعد از انتخاب مکالمه درون شبکه باید مکالمه برون شبکه خود را انتخاب کند ، که مدت زمان های اعلام شده در وب سایت سامانتل 80 دقیقه ، 200 دقیقه و 400 دقیقه می باشد و در مرحله آخر مشترک باید تعداد پیامک های مورد نیاز خود را انتخاب کنند که تعداد پیامک های اعلام شده 100 عدد ، 200 عدد و 500 عدد است که باید یکی از آن ها را انتخاب کند .مشترک سامانتل بعد از انتخاب بین بسته های اراده شده باید برای تعیین قیمت بسته انتخاب شده ، شماره "سیم کارت سامانتل" خود را وارد کنند تا قیمت بسته مورد نظر را به مشترک نمایش دهد .


تاریخ ثبت: دوشنبه, 24 آذر 1399