دومین نو آوردگاه ایرانسل | سیم کارت

دومین نو آوردگاه ایرانسل

اپراتور ایرانسل دومین نو اوردگاه خود را برگزار کرد ، اپراتور "ایرانسل" دومین نو آوردگاه خود را توسط مجموعه ایرانسل لبز برگزار کرد . ایرانسل لبز ماموریت های زیادی دارد و یکی از ماموریت های اصلی ایرانسل لبز نو آوری و تجاری سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب و کار های پیرامونی با کمک مراکز علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور اعم از دانشگاه ها ، شرکت های دانش بنیان ، استارتاپ  ها و ... است . نخستین نو آوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل ، از 16 تا 18 آبان ماه 1399 ، با حضور دکتر بیژن عباسی ‌آرند مدیرعامل ایرانسل و با شرکت 10 تیم استارتاپی برگزار شده بود .
65d1f9cac4351b167e661cfe80d676c1b84376d7.jpg مرکز نوآوری ایرانسل ، در قالب مجموعۀ « ایرانسل لبز ( Irancell Labs ) » و با هدف فرصت ‌آفرینی در زمینۀ فناوری ‌های برتر ، به منظور خلق ارزش ، رفاه انسان‌ ها و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال تشکیل شده است . به گزارش روابط عمومی اپراتور ایرانسل ، دومین نو آوردگاه مرکز نو اوری ایرانسل از تاریخ 20 تا 22 آذر ماه 1399 توسط ایرانسل لبز برگزار شد . این نوآورد گاه در «شتاب ‌دهندۀ کهکشان » مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در « ایستگاه نو آوری شریف » ، با رعایت پروتکل‌ های بهداشتی و فاصله‌ گذاری اجتماعی برگزار شد و 12 تیم استارتاپیِ شرکت ‌کننده که پس از ثبت‌ نام ، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند ، در آن حضور داشتند . در این نو آوردگاه گروه‌ های استارتاپی 12 گانه ، در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال ، ویدیوی درخواستی ( VoD ) ، سلامت دیجیتال ، شناسه دیجیتال ، خدمات مبتنی بر موقعیت و بازاریابی دیجیتال شرکت داشتند و پس از برگزاری کارگاه‌ های مختلف ، در روز پایانی نو آوردگاه ، تیم‌ های شرکت ‌کننده ، ایدۀ خود را در حضور داوران ارائه کردند . تیم‌ های برتر این رویداد ( یک تیم در زمینۀ سلامت دیجیتال ، و یک تیم در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال ) به همراه تیم‌ های برگزیدۀ نو آوردگاه اول ( شامل سه تیم در زمینۀ سلامت دیجیتال ، یک تیم در زمینۀ VoD و یک تیم در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال ) ، در فرآیند های «پیش ‌شتاب‌ دهی » شتاب ‌دهندۀ کهکشان پذیرش می ‌شوند .

تاریخ ثبت: سه شنبه, 25 آذر 1399