نیوزلند اجازه فعالیت هواوی را صادر کرد

نیوزلند دومین کشور اروپایی که بعد از انگلستان اجازه فعالیت مجدد شرکت هواوی را صادر کرد.