اینترنت هدیه سامانتل برای مشترکین دائمی و اعتباری | سیم کارت

اینترنت هدیه سامانتل برای مشترکین دائمی و اعتباری

اپراتور سامانتل اولین اپراتور نسل جدید ارتباطات همراه در ایران است . اپراتور سامانتل از اپراتور های فعال در کشور است که خدمات زیادی را برای مشترکین "سیم کارت" های خود در نظر گرفته است . سامانتل برای کلیه مشترکین سیم کارت های خود هم مشترکین سیم کارت سامانتل دایمی و سامانتل اعتباری هدیه اینترنت در نظر گرفته است که مشترکین با انجام تراکنش می توانند این بسته اینترنت هدیه را دریافت کنند . مشترکین سیم کارت سامانتل دایمی با پرداخت قبض پایان دوره خود می توانند بسته اینترنت هدیه را دریافت کنند و مشترکین "سیم کارت سامانتل" اعتباری با خرید شارژ می توانند بسته اینترنت هدیه خود را دریافت کنند . هدیه های در نظر گرفته شده برای مشترکین متفاوت است و با توجه به قبض و یا مبلغ خخرید شارژ به مشترکین تعلق می گیرد . بنا بر خبرگزاری سایت سیم کارت این طرح به تازگی توسط اپراتور سامانتل ارائه شده است و اینترنت هدیه ، به محض شارژ و پرداخت قبض برای مشترک فعال می ‌گردد و این طرح فقط تا پایان 29 اسفند ماه 1399 اعتبار دارد .
7b01f129c79ac08bb5d68b5ababe2ce3cda563f5.PNGهدیه های پیش بینی شده برای پرداخت هر قبض سیم کارت های دائمی و هر شارژ سیم کارت های اعتباری با مبلغ 20 الی 30 هزار تومان ، یگ گیگا بایت اینترنت پر سرعت با اعتبار یک روزه می باشد . هدیه برای پرداخت قبض سیم کارت های دائمی و شارژ سیم کارت های اعتباری با مبلغ 30 الی 50 هزار تومان  ، 1.5 گیگا بایت اینترنت پر سرعت با اعتبار زمانی 3 روزه می باشد . هدیه برای پرداخت قبض سیم کارت های "سامانتل" دائمی و شارژ سیم کارت های اعتباری با مبلغ بیش از 50 هزار تومان به میزان 2 گیگا بایت اینترنت پر سرعت با اعتبار زمانی 7 روزه خواهد بود . مشترکین سیم کارت های سامانتل اعتباری برای خرید شارژ می توانند از راه های متفاوتی اقدام کنند ، می توانند از طریق سایت سامانتل ، از طریق اپلیکیشن سامانتل من ، از طریق درگاه های بانک سامان ، از طریق کد دستور ی و ... اقدام به شارژ سیم کارت سامانتل اعتباری خود کنند .  مشترکین سیم کارت های سامانتل دائمی نیز برای پرداخت قبض پایان دوره خود می توانند از طریق سایت سامانتل ، از طریق اپلیکیشن سامانتل من ، از طریق درگاه های بانک سامان ، از طریق کد دستور ی و ... اقدام به پرداخت کنند تا از بسته های دیتا هدیه سامانتل بهره مند شوند .


تاریخ ثبت: چهارشنبه, 08 بهمن 1399