پیگیری مزاحمت تلفنی سیم کارت های همراه اول | سیم کارت

پیگیری مزاحمت تلفنی سیم کارت های همراه اول

در گذشته مزاحمت های تلفنی زیاد بوده است و افراد در تلاش بودند تا راهی برای قطع مزاحمت های تلفنی خود پیدا کنند . اپراتور همراه اول که اولین و بزرگ ترین اپراتور در ایران است امکانی را ایجاد کرده است تا کلیه مشترکین بتوانند در صورتی که مزاحمت دارند آن را پیگیری کنند . مشترکین کلیه سیم کارت های همراه اول هم مشترکین سیم کارت همراه اول دائمی و هم مشترکین سیم کارت همراه اول اعتباری می تواند در صورتی که مزاحم تلفنی دارند مدارک شناسایی خود را برداشته و به مراکز تلفن ثابت و ادارت مشترکین مراجعه کنند و از آن جا درخواست پیگیری مزاحمت خود را ثبت کنند . اپراتور همراه اول به عنوان اولین و قدیمی ترین اپراتور در کشور مشترکین زیادی دارد و همواره در راستای رضایت مشترکین خود قدم بر می دارد و در تلاش است تا بتواند با ارائه خدمات متنوع رضایت مشترکین خود بیش از پیش جلب کند .
5de5a494604d60fd447a9faec5b1b7770c828869.pngمشترکین سیم کارت های همراه اول برای پیگیری مزاحمت باید حتما با اصل کارت شناسایی معتبر خود به مراکز مربوط به همراه اول مراجعه کنند و فرم مربوط به پیگیری مزاحمت را پر کنند در واقع حضور مالک سیم کارت همراه اول برای پیگیری مزاحمت ضروری است . در صورتی که مالک "سیم کارت همراه اول" تمایل داشته باشد از طریق دادگاه اقدام به پیگیری مزاحمت را داشته باشد حتما باید مدرک قابل قبولی داشته باشد تا برای ثبت شکایت به دادگاه مراجعه کند و برای اثبات مزاحمت در دادگاه به پیام های مزاحمت گونه و یا ضبط مکالمات مزاحمت گونه نیاز است و در غیر این صورت و نداشتن مدارک مالک سیم کارت نمی تواند در دادگاه شکایت کند . پرینت تماس ‌ها و یا پیام ها با دستور دادگاه صادر می‌ شود و دیگر نمی توان از طریق دفاتر پیشخوان دولت این اطلاعات را بدون نامه قضایی به مالک "سیم کارت" بدهند . افردای که سیم کارت به نام خود دارند ولی سیم کارت آن ها گم و یا مفقود شده است زود تر نسبت به وضعیت سیم کارت خود اقدام کنند زیرا معمولا افرادی که قصد مزاحمت دارند از سیم کارت هایی استفاده می کنند که به نام شخصی دیگر است و آن را گم کرده اند و برای سوزاندن آن اقدامی نکرده اند . در واقع تمایل افراد به خرید سیم کارت همراه اول این است که به راحتی می توانند مزاحمت های تلفنی خود را پیگیری کنند .


تاریخ ثبت: سه شنبه, 19 مرداد 1400