سامانه کد دستوری رایتل | سیم کارت

سامانه کد دستوری رایتل

اپراتور رایتل یکی دیگر از اپراتور های برتر و فعال در کشور است این اپراتور بزرگ سومین اپراتور برتر در کشور است و این اپراتور مشترکین زیادی دارد که با ارائه خدمات متنوع و با کیفیت سعی در ارائه جلب رضایت مشترکین سیم کارت های خود دارد . اپراتور رایتل برای مشترکین سیم کارت های خود سامانه کد دستوری را ارائه داده است که مشترکین از طریق این سامانه می توانند با شماره گیری کد های دستوری مورد نظر به منوی سرویس دهی دست پیدا کنند و از خدمات این اپراتور بزرگ بهره مند شوند . مشترکین سیم کارت های رایتل با شماره گیری کد های دستوری می توانند به خدماتی مانند مشاهده و درخواست بسته ، مشاهده صورت حساب و میزان اعتبار و تنظیمات سرویس ها دسترسی پیدا کنند . مشترکین رایتل می توانند برای دریافت خدماتی مانند خرید بسته ، افزایش اعتبار و ... علاوه بر سامانه کد دستوری از اپلیکیشن رایتل من و یا سامانه رایتل من استفاده کنند .
031a97984604054c107c91a83bf05895e27768a6.PNGاپراتور رایتل همانند سایر اپراتور های برتر در کشور برای سهولت دسترسی مشترکین خود به خدمات رایتل اپلیکیشن رایتل من را ارائه داده است تا مشترکین "سیم کارت" های رایتل بتوانند با دانلود و نصب اپلیکیشن رایتل من به راحتی به کلیه خدمات این اپراتور بزرگ دسترسی پیدا کنند . اپراتور رایتل از طریق سامانه کد های دستوری خود امکان انجام تراکنش های بانکی ، خرید شارژ و نیکو کاری را فراهم کرده است .
مشترکین رایتل با شماره گیری کد دستوری # 200 * می توانند درخواست بسته و بسته های موجود را مشاهده کنند که این کد دستوری ویژه کلیه مشترکین رایتل هم مشترکین سیم کارت رایتل اعتباری و هم مشترکین سیم کارت رایتل دائمی می باشد و سایر کد های دستوری رایتل شامل : # 222 * خرید بسته های پیشنهادی دست دوز ، # 130 * فعل سازی و غیر فعال سازی سرویس ها ، # 133 * فعال سازی سرویس انتقال اعتبار ویژه مشترکین سیم کارت رایتل اعتباری ، # 140 * مشاهده اعتبار "سیم کارت رایتل اعتباری" و مشاهده صورت حساب ویژه مشترکین "سیم کارت رایتل دائمی" ، # 141 * افزایش اعتبار از طریق شارژ عادی ، # 144 * گزارش حساب و گزارش بسته های موجود ، # 145 * افزایش اعتبار از طریق شارژ شور انگیز ، # 146 * مشاهده شارژ شور انگیز ، # 211 * استعلام شماره سیم کارت و مشاهده وضعیت سیم کارت ، # 210 * فعال و یا غیر فعال سازی رومینگ بین الملل و # 3 * 1 * 142 * بسته های دکا و بی نهایت می باشد .


تاریخ ثبت: یکشنبه, 04 مهر 1400