مهلت 31 روزه ثبت موبایل در سامانه همتا | سیم کارت

مهلت 31 روزه ثبت موبایل در سامانه همتا

مهلتی 31 روزه طرح رجیستری تلفن همراه برای احراز هویت و یا انتقال مالکیت و ثبت آن در سامانه همتا.