جدیدترین جدول تعرفه‎ی مکالمات اپراتورهای تلفن همراه | سیم کارت

جدیدترین جدول تعرفه‎ی مکالمات اپراتورهای تلفن همراه

جدول تعرفه مکالمات اپراتورهای تلفن همراه اپراتور تعرفه مکالمه درون شبکه‎ای (ریال در دقیقه) تعرفه مکالمه برون شبکه‎ای (ریال در دقیقه) رایتل - سیم کارت دائمی 499 625 رایتل - سیم کارت اعتباری 620 852 همراه اول - سیم کارت دائمی 570 625 همراه اول - سیم کارت اعتباری 670 937 ایرانسل - سیم کارت دائمی 499 499 ایرانسل - سیم کارت اعتباری 620 852

در پی توصیه‎ی اخیر وزیر ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه برای کاهش تعرفه‎ی مکالمات، رایتل تعرفه‎ی سیم‎کارت‎های دائمی و اعتباری و ایرانسل تعرفه‎ی سیم‎کارت‎های دائمی خود را کاهش دادند.

 

به گزارش سیتنا، در حال حاضر تعرفه‎ی مکالمه‎ی اپراتورهای تلفن همراه مطابق جدول ذیل است:

 

                           جدول تعرفه مکالمات اپراتورهای تلفن همراه

 

اپراتور
تعرفه مکالمه درون شبکه‎ای (ریال در دقیقه) تعرفه مکالمه برون شبکه‎ای (ریال در دقیقه)
رایتل - سیم کارت دائمی499625
رایتل - سیم کارت اعتباری620852
همراه اول - سیم کارت دائمی570625
همراه اول - سیم کارت اعتباری670937
ایرانسل - سیم کارت دائمی499499
ایرانسل - سیم کارت اعتباری620852
---
منبع : http://tct.ir