فراخوان تالیا برای ثبت نسل چهارم | سیم کارت

فراخوان تالیا برای ثبت نسل چهارم

شرکت گسترش ارتباطات تاليا براي ورود به نسل 4 خدمات مخابراتي تلفن همراه آگهي فراخوان شناسايي پيمانکار منتشر کرد. در اين آگهيبه ‌طور همزمان در وب سايت رسمي اين شرکت نيز قرار گرفته از شرکت‌هاي داخلي و خارجي داراي تجربه و امکانات طراحي، تامين و اجراي شبکه موبايل مبتني بر LTE- 4G دعوت شده تا رزومه خود را به تاليا ارائه دهند.

شرکت گسترش ارتباطات تاليا براي ورود به نسل 4 خدمات مخابراتي تلفن همراه آگهي فراخوان شناسايي پيمانکار منتشر کرد.

در اين آگهي که امروز صبح و به دو زبان فارسي و انگليسي در روزنامه‌هاي کشور منتشر شده و به ‌طور همزمان در وب سايت رسمي اين شرکت نيز قرار گرفته از شرکت‌هاي داخلي و خارجي داراي تجربه و امکانات طراحي، تامين و اجراي شبکه موبايل مبتني بر LTE- 4G دعوت شده تا رزومه خود را به تاليا ارائه دهند.
اين آگهي و ماموريت‌هايي که در آن براي پيمانکار پيش‌بيني شده نشان از تصميم اين پيمانکار شرکت مخابرات ايران براي ورود به بازار نسل جديد خدمات مخابراتي در آستانه پايان دوره انحصار خدمات 3G در کشور دارد.


تاریخ ثبت: شنبه, 07 تیر 1393 ---
منبع : http://tct.ir