اولویت وزارت ارتباطات، سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت | سیم کارت

اولویت وزارت ارتباطات، سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت

آذری جهرمی در گردهمایی در سمنان در کنار اشاره به استفاده های اینترنت سیم کارت نسل پنجم، اولویت اجرای وزارت ارتباطات را سرمایه گذاری و تمرکز بروی ارتقای سطح کیفی خدمات اینترنت ثابت، ADSL اعلام نمود.
تاریخ ثبت: سه شنبه, 23 بهمن 1397 ---
منبع : سیتنا