تاثیر طرح رجیستری تلفن همراه | سیم کارت

تاثیر طرح رجیستری تلفن همراه

11 درصد تلفن های همراه کشور با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه غیر فعال شده اند.