امنیت و سلامت اینترنت همراه نسل پنجم زیر سوال رفت! | سیم کارت

امنیت و سلامت اینترنت همراه نسل پنجم زیر سوال رفت!

وجود حفره های امنیتی و تهدید هایی برای سلامتی کاربران، دغدغه اصلی متخصصان برای اینترنت نسل پنجم.
تاریخ ثبت: سه شنبه, 16 بهمن 1397 ---
منبع : ایسنا