کدهای دستوری ایرانسل | سیم کارت

کدهای دستوری ایرانسل

کدهای دستوری ایرانسل، کدهایی هستند که با کمک آن‌ها می‌توان کارهایی چون تنظیمات حساب خود، اطلاعات از مانده شارژ، فعال یا غیر فعال کردن حساب، انتقال شارژ، تنظیمات.... انجام داد

مجموعه کامل کدهای دستوری ایرانسل

کدهای دستوری ایرانسل، کدهایی هستند که با کمک آن‌ها می‌توان کارهایی چون تنظیمات حساب خود، اطلاعات از مانده شارژ، فعال یا غیر فعال کردن حساب، انتقال شارژ، تنظیمات.... انجام داد

 

 روش دیگر برای انجام این کارها استفاده از تلفن گویای ایرانسل است.

 برای سهولت دسترسی شما عزیزان، همه‌ی کدهای دستوری ایرانسل و دستور تلفن گویای معادل هر کدام را در جدول زیر جمع‌آوری کرده ایم که می‌توانید با ذخیره‌ این صفحه، همیشه به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

توجه : استفاده از کدهای دستوری و تلفن گویا برای سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی ایرانسل رایگان است

کدهای دستوری برای ایرانسل اعتباری

 

ردیف
عملکرد
تلفن گویا
کد دستوری
1
منوی اصلی
700

*140#

2
اتصال به اپراتور
700-0
-
3
استعلام مانده حساب
700-1

*140*1#

4
منوی تغییر زبان
700-2

*140*2#

5
تغییر زبان به فارسی
700-2-1

*140*2*1#

6
تغییر زبان به انگلیسی
700-2-2

*140*2*2#

7
منوی خدمات ایرانسل
700-3

*140*3#

8
فعال‌سازی پیامگیر صوتی
700-3-1-1

*140*3*1*1#

9
فعال‌سازی بازیابی تماس‌های ناموفق
700-3-1-3

*140*3*1*3#

10
حذف تمامی خدمات پیامگیر
700-3-1-4

*140*3*1*4#

11
درخواست تنظیمات MMS (پیام چند رسانه‌ای)
700-3-5

*140*3*5#

12
درخواست تنظیمات GPRS (اینترنت همراه)
700-3-6

*140*3*6#

13
منوی سرویس فهرست طلایی
700-3-4

*140*3*4#

14
ثبت شماره در فهرست طلایی
700-3-4-1

*140*3*4*1#

15
حذف شماره از فهرست طلایی
700-3-4-2

*140*3*4*2#

16
مشاهده فهرست طلایی
700-3-4-3

*140*3*4*3#

17
شارژ مجدد
700-شماره رمز 12 رقمی

*140*شماره رمز 12 رقمی#

18
شارژ شگفت انگیز
 

*144*شماره رمز 12 رقمی#

19
سرویس خط به خط
 

*144*شماره رمز 12 *مبلغ به ریال*رمزرقمی#

20
منوی تغییر طرح تعرفه
700-7

*140*7#

21
طرح‌های تعرفه اعتباری
700-7-1

*140*7*1#

22
طرح اعتباری پایه‌ای ثانیه‌ای
700-7-1-1

*140*7*7*1#

23
انتقال از اعتباری به دائمی
700-7-4

*140*7*4#

24
طرح‌های تعرفه تشویقی
700-7-5-3

*140*7*5*3#

25
منوی اطلاعات حساب
700-7-8

*140*7*8#

26
طرح تعرفه فعلی
700-7-8-1

*140*7*8*1#

27
دوره باقی‌مانده از طرح تشویقی
700-7-8-2

*140*7*8*2#

 

 

 کدهای دستوری برای ایرانسل دائمی

 

ردیف
عملکرد
تلفن گویا
کد دستوری
1
منوی اصلی
700

*140#

2
اتصال به اپراتور
700-0
-
3
استعلام مانده حساب
700-1

*140*1#

4
منوی تغییر زبان
700-2

*140*2#

5
تغییر زبان به فارسی
700-2-1

*140*2*1#

6
تغییر زبان به انگلیسی
700-2-2

*140*2*2#

7
منوی خدمات ایرانسل
700-3

*140*3#

8
فعال‌سازی پیامگیر صوتی
700-3-1-1

*140*3*1*1#

9
فعال‌سازی بازیابی تماس‌های ناموفق
700-3-1-3

*140*3*1*3#

10
حذف تمامی خدمات پیامگیر
700-3-1-4

*140*3*1*4#

11
درخواست تنظیمات MMS (پیام چند رسانه‌ای)
700-3-5

*140*3*5#

12
درخواست تنظیمات GPRS (اینترنت همراه)
700-3-6

*140*3*6#

13
منوی سرویس فهرست طلایی
700-3-4

*140*3*4#

14
ثبت شماره در فهرست طلایی
700-3-4-1

*140*3*4*1#

15
حذف شماره از فهرست طلایی
700-3-4-2

*140*3*4*2#

16
مشاهده فهرست طلایی
700-3-4-3

*140*3*4*3#

17
شارژ مجدد
700-شماره رمز 12 رقمی

*140*شماره رمز 12 رقمی#

18
شارژ شگفت انگیز
 

*144*شماره رمز 12 رقمی#

19
سرویس خط به خط
 

*144*شماره رمز 12 *مبلغ به ریال*رمزرقمی#

20
منوی تغییر طرح تعرفه
700-7

*140*7#

21
طرح‌های تعرفه اعتباری

700-7-1

*140*7*1#

22
طرح اعتباری پایه‌ای ثانیه‌ای
700-7-1-1

*140*7*7*1#

23
انتقال از اعتباری به دائمی
700-7-4

*140*7*4#

24
طرح‌های تعرفه تشویقی
700-7-5-3

*140*7*5*3#

تاریخ ثبت: شنبه, 10 فروردین 1398