انتقال اعتبار برای مشترکان اعتباری همراه اول ممکن شد. | سیم کارت