سیم کارت تلفن همراه بیشتر از شهروندان | سیم کارت

سیم کارت تلفن همراه بیشتر از شهروندان

با توجه به آمار ارائه شده از سمت سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد سیم کارت های فروخته شده از سمت اپراتور های تلفن همراه از تعداد افراد جامعه پیشی گرفته است! ---
منبع : ایسنا