شروع فعالیت جدی همراه اول در حوزه خدمات دیجیتال | سیم کارت