شروع فعالیت جدی همراه اول در حوزه خدمات دیجیتال | سیم کارت

شروع فعالیت جدی همراه اول در حوزه خدمات دیجیتال

همراه اول با فعالان حوه بازی های رایانه ای جلسه ای برگزار نمود.

---
منبع : همراه اول