همراه اول یکی از 100 شرکت برتر ایرانی

کسب رتبه های برتر همراه اول در بیست و یکمین دوره شرکت های برتر ایرانی.