مسدود سازی بیش از 9000 سیم کارت متخلف تنها در یک هفته | سیم کارت