اهدای هدیه ارزشمند همراه اول | سیم کارت

اهدای هدیه ارزشمند همراه اول

همراه اول به شهروندان ساکن شهر آبادان دستگاه تسویه آب هدیه میدهد.

---
منبع : همراه اول