اصلاح تعرفه اینترنت سیم کارت

10 درصد حجم بسته خریداری شده مشترکین، به بسته اینترنت سیم کارتشان اضافه خواهد شد.