سرمایه گذاری درست در حوزه اینترنت ثابت | سیم کارت

سرمایه گذاری درست در حوزه اینترنت ثابت

راه حل رفع بحران جدی اپراتورهای اینترنت ثابت تنها با سرمایه گذاری درست همانند سرمایه گذاری انجام شده در اپراتور های تلفن همراه برای رسیدن به اینترنت 3G و 4G امکان پذیر است.
تاریخ ثبت: یکشنبه, 30 دی 1397 ---
منبع : ایسنا