معاون مالی تدارکاتی همراه اول جایگزین شد | سیم کارت

معاون مالی تدارکاتی همراه اول جایگزین شد

جایگزینی معاون مالی تدارکاتی شرکت همراه اول در راستای عدم استفاده از نیروی بازنشسته.


تاریخ ثبت: دوشنبه, 02 تیر 1399 ---
منبع : همراه اول