اینترنت سیم کارت به جای خود، اینترنت ثابت به جای خود | سیم کارت

اینترنت سیم کارت به جای خود، اینترنت ثابت به جای خود

به گفته هزاد اکبری یکی ار اعضا هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت همراه نمی تواند به جای اینترنت ثابت ارائه خدمات دهد. ---
منبع : ایسنا