همراه اول در همایش ملی تعالی ارتباطات، بازاریابی و برندینگ | سیم کارت