همراه اول در همایش ملی تعالی ارتباطات، بازاریابی و برندینگ | سیم کارت

همراه اول در همایش ملی تعالی ارتباطات، بازاریابی و برندینگ

همراه اول برنده تندیس تلایی ملی تعالی ارتباطات، بازاریابی و برندینگ شد.

---
منبع : همراه اول