فیلترینگ فضای مجازی راه کار نیست | سیم کارت

فیلترینگ فضای مجازی راه کار نیست

نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس بر عدم تاثیر گزاری فیلتریگ برای نظم دهی به فضای مجازی تاکید کرد.