ثبات قیمت سیم کارت بازار | سیم کارت

ثبات قیمت سیم کارت بازار

فروتن اعلام کرد: مسدود سازی 110 هزار سیم کارت تاثیری بر قیمت سیم کارت در بازار ندارد.