همراه اول و دوشنبه سوری! | سیم کارت

همراه اول و دوشنبه سوری!

ارائه طرح جدیدی از سوی همراه اول که در آخرین دوشنبه هر ماه هدایایی را تحت عنوان دوشنبه سوری به مشکترکین سیم کارت های خود ارائه میدهد


تاریخ ثبت: یکشنبه, 01 تیر 1399 ---
منبع : همراه اول