همراه اول و دوشنبه سوری! | سیم کارت

همراه اول و دوشنبه سوری!

ارائه طرح جدیدی از سوی همراه اول که در آخرین دوشنبه هر ماه هدایایی را تحت عنوان دوشنبه سوری به مشکترکین سیم کارت های خود ارائه میدهد

---
منبع : همراه اول