مقابله با ارسال پیامک های تبلیغاتی | سیم کارت

مقابله با ارسال پیامک های تبلیغاتی

آذری جهرمی پس از اتمام زمان نظرسنجی در تویترش در مورد مقابله با پیامک های تبلیغاتی، نتیجه گیری نهایی خود را اعلام نمود.
تاریخ ثبت: چهارشنبه, 19 دی 1397 ---
منبع : https://www.zoomit.ir