جام ملت های آسیا با بسته های رومینگ ویژه ایرانسل | سیم کارت

جام ملت های آسیا با بسته های رومینگ ویژه ایرانسل

ارائه بسته های ویژه رومینگ ایرانسل در مدت زمان برگزاری جام ملت های آسیا 2019 در کشور امارات.