حضور ایرانسل در مراسم «مدیریت ارتباط با مشتری در اقتصاد امروز» | سیم کارت