حضور ایرانسل در مراسم «مدیریت ارتباط با مشتری در اقتصاد امروز» | سیم کارت

حضور ایرانسل در مراسم «مدیریت ارتباط با مشتری در اقتصاد امروز»

ایرانسل تجربیات خود را در زمینه مدیریت ارتباط با مشتر در اقتصاد در همایش امروز در دانشگاه صنعتی سجاد در مشهد در اختیار حضار قرار داد.
تاریخ ثبت: یکشنبه, 16 دی 1397 ---
منبع : https://irancell.ir/