تبدیل سیم کارت اعتباری به سیم کارت دائمی | سیم کارت

تبدیل سیم کارت اعتباری به سیم کارت دائمی

تبدیل سیم کارت اعتباری به سیم کارت دائمی

تبدیل شدن شماره های "سیم کارت اعتباری" به "سیم کارت دائمی" ، یکی از فعالیت هایی است که از مدتی پیش توسط اپراتورها در حال انجام می باشد.اپراتور "ایرانسل" مدتهاست که اقدام به این عمل زده است و هم اکنون نیز همراه اول برای اولین بار قصد دارد تبدیل سیم کارت های اعتباری به دائمی را در لیست برنامه ی کاری خود قرار دهد.

همراه اول بزرگترین اپراتور سیار تلفن همراه در ایران است که با اجرای این طرح از تاریخ 11شهریور تمام مشترکین "سیم کارت" اعتباری ،قادر به تبدیل سیم کارت های اعتباری خود به دائمی خواهند بود و از آن پس مشترکان اعتباری نیز با تبدیل سیم کارت خود قادر به دریافت صورتحساب، مانند مشترکان دائمی در پایان هر ماه باشند و همچنین از سرویس ها و مزایای سیم کارت های دائمی برخوردار شوند.

تمام مشترکین سیم کارت های دائمی می توانند تنها با در دست داشتن کارت ملی و سیم کارت فعال و هزینه صدهزار تومان ،به فروشگاه ها، مراکز تلفن ثابت و نمایندگی های اپراتور "همراه اول" مراجعه کرده و نسبت به تبدیل سیم کارت خود اقدام نمائید.باید در نظر داشته باشید که مشترکین هزینه مذکور را به عنوان اعتبار اصلی در حساب سیم کارت اعتباری خود داشته باشند.همچنین اگر اعتبار موجود در سیم کارت اعتباری از هزینه تبدیل شماره تلفن همراه بیشتر باشد، مبلغ مازاد در نخستین دوره صورتحساب به حساب بستانکاری مشترک انتقال می یابد.

اگر مشترکی بر روی سیم کارت اعتباری بسته فعالی داشته باشد ،بسته موردنظر برای سیم کارت های دائمی نیز قابل ارائه می باشد.البته ناگفته نماند که پس از تبدیل سیم کارت اعتباری به دائمی، اعتبار هدیه مانندشارژ فوق العاده، جوانان و بانوان و همچنین سرویس چتر اضطراری، جمعه های رویایی و بسته های ترکیبی دلخواه به شماره تلفن همراه دائمی منتقل نخواهد شد.

البته باید در نظر داشته باشید که فعالسازی این طرح مشمول شرایط خاصی می باشد.

 یکی از شرایط لحاظ شده برای استفاده از این سرویس، این است که حداقل باید شش ماه از زمان فعالسازی شماره تلفن همراه سپری شده باشد و از سوی دیگر مشترکی که اقدام به تبدیل شماره کرده است، حداقل به مدت شش ماه نمی تواند شماره تلفن همراه دائمی خود را نقل و انتقال دهد.

باید در نظر داشته باشید که پس از تبدیل شماره تلفن همراه اعتباری به دائمی، امکان تبدیل مجدد به هیچ وجه امکانپذیر نخواهد بود و پس از آن تمامی مفاد قرارداد اشتراک تلفن های همراه دائمی دارای تضمین پرداخت بر روابط مابین شرکت ارتباطات سیار ایران و مشترکان حاکم خواهد بود.


تاریخ ثبت: یکشنبه, 01 تیر 1399