پرداخت غیر حضوری بیش از 90 درصد مشترکین مخابرات ایران | سیم کارت