از شرکت همراه اول در گردهمایی بزرگداشت نیکوکاران مدرسه ساز زلزله کرمانشاه تقدیر بعمل آمد | سیم کارت