از شرکت همراه اول در گردهمایی بزرگداشت نیکوکاران مدرسه ساز زلزله کرمانشاه تقدیر بعمل آمد | سیم کارت

از شرکت همراه اول در گردهمایی بزرگداشت نیکوکاران مدرسه ساز زلزله کرمانشاه تقدیر بعمل آمد


تاریخ ثبت: دوشنبه, 02 تیر 1399 ---
منبع : https://www.mci.ir/