از شرکت همراه اول در گردهمایی بزرگداشت نیکوکاران مدرسه ساز زلزله کرمانشاه تقدیر بعمل آمد | سیم کارت

از شرکت همراه اول در گردهمایی بزرگداشت نیکوکاران مدرسه ساز زلزله کرمانشاه تقدیر بعمل آمد

---
منبع : https://www.mci.ir/