شرکت اریکسون رقیب هواوی برای برقراری اینترنت نسل پنجم | سیم کارت

شرکت اریکسون رقیب هواوی برای برقراری اینترنت نسل پنجم

شرکت اریکسون قراردادی برای توسعه زیرساخت های لازم برای استفاده از اینترنت نسل پنجم با کشورهایی همچون قزاقستان، عربستان، روسیه، مصر منعقد کرد. ---
منبع : ایسنا