بستن دستی اپلیکیشن ها درست است یا غلط؟ | سیم کارت

بستن دستی اپلیکیشن ها درست است یا غلط؟

بستن دستی اپلیکیشن ها

یکی از مواردی که افراد در بیشتر گوشی ها از آن استفاده می کنند بستن دستی اپلیکیشن ها بعد از هربار اتمام کار می بالشد.در واقع افراد با تصور اینکه این حرکت موجب خواهد شد تا سرعت گوشی بالا رود و یا مصرف باتری تا حد چشمگیری کاهش یابد، اینکار را انجام می دهند.اما واقعیت جدای از این امر می باشد زیرا در هنگام تمام شدن کار با یک اپلیکیشن ،سیستم عامل بصورت کاملا خودکار آن برنامه را متوقف کرده و یا به اصلاح در حالت فریز قرار می دهد.اینکار در صورت اجرای مجدد آن اپلیکیشن از این حالت (فریز و توقف) خارج شده و روند عادی خود را طی می کند.در واقع علت اینکار را می توان مدیریت حافظه هوشمند تلفن های همراه امروزی دانست.در نتیجه این گوشی ها قادر به  تشخیص چنین موارد مشابهی خواهند بود.

در واقع با تمام بیانات می توان به وضوح اشاره کرد که این روش یعنی بستن دستی اپلیکیشن ها بعد از هر اجرا هیچ تاثیری در سرعت و عملکرد گوشی نخواهد داشت.در واقع می تواند تاثیر منفی نیز داشته باشد زیرا در صورتی که بعد از اجرا اقدام به بستن دستی اپلیکیشن نماید ، سیستم عامل گوشی باید مجددا برنامه‌ها را از ابتدا اجرا کند که این کار نسبت به فریز شدن فشار بیشتری به سیستم عامل وارد و باتری بیشتری مصرف می‌کند.

در نهایت شایان ذکر است که تا حد امکان این اقدام را انجام ندهید(بستن اپلیکیشن ها بصورت دستی) و این امکان را به سیتم عامل بدهید تا خودش بتواند حافظه سیستم را مدیریت نماید.