آذری جهرمی، از هفته آتی تمام ایران سرای شماست | سیم کارت