کاهش فروش سیم کارت در پاییز سال جاری

بر خلاف روند صعودی درخواست سیم کارت در طی سال های گذشته در پاییز سال جاری شاهد اتفاقی خلاف این روند و کاهش خرید و فروش سیم کارت در کشور بودیم.