کاهش فروش سیم کارت در پاییز سال جاری | سیم کارت

کاهش فروش سیم کارت در پاییز سال جاری

بر خلاف روند صعودی درخواست سیم کارت در طی سال های گذشته در پاییز سال جاری شاهد اتفاقی خلاف این روند و کاهش خرید و فروش سیم کارت در کشور بودیم. ---
منبع : ایسنا