تشعشع آنتن ها مضر نیست | سیم کارت

تشعشع آنتن ها مضر نیست

بررسي ميدان هاي دور و نزديک، مرز بروز آثار بيولوژيکي تابش آنتن ها، حدود آستانه مجاز ميدان ها و تابش امواج، نمونه نتايج تحقيقات مبتني بر اندازه گيري هاي ميداني - موردي از ديگر سرفصل هاي آموزشي اين کارگاه يکروزه بود


مشاور مديرعامل شرکت همراه اول ،در خصوص جايگاه فناوري و خدمات در زندگي انسان گفت: با استفاده از علم و دانسته هاي صحيح مي توان در به کارگيري تجهيزات و فناوري هاي نو به فضايي مملو از آرامش و کمال رسيد. در همین راستا ، برخلاف آنچه که شايع شده، تشعشعات آنتن هاي تلفن همراه براي انسان ها ضرري ندارد.
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي شرکت م
خابرات خراسان شمالي ، سيد موسوي در نخستين کارگاه آموزشي همزيستي و حفاظت در برابر اشعه موبايل در بجنورد گفت: آنتن هاي تلفن همراه سازگار با محيط زيست بوده و براي انسان خطري دربر ندارد.

اين پژوهشگر و عضو هيات علمي دانشگاه اظهار کرد: تمام سامانه هاي مخابراتي به ويژه آنتن هاي تلفن همراه ، قبل از ورود به بازار مورد آزمايش قرار مي گيرد و پس از آن مجوز ورود را اخذ مي کند .

وي افزود: براي اعتمادبخشي به عموم مردم، ميزان تششعات سايت هاي بي تي اس در نقاط مختلف مورد آزمايش قرار داده شده و توان امواج با استاندارهاي جهاني مقايسه مي شود.

مهندس موسوي در اين کارگاه آموزشي که با هدف آشنايي هر چه بيشتر کارکنان و کارشناسان مخابرات با تاثيرات تشعشعات وسايل ارتباطي بر جوامع انساني برگزار شد مباحثي چون جايگاه فنآوري و خدمات در زندگي مردم، محيط الکترومغناطيسي، طيف و استانداردهاي تابش پرتوهاي ار.هاش غيريونيزان مطرح شد.

بررسي ميدان هاي دور و نزديک، مرز بروز آثار بيولوژيکي تابش آنتن ها، حدود آستانه مجاز ميدان ها و تابش امواج، نمونه نتايج تحقيقات مبتني بر اندازه گيري هاي ميداني - موردي از ديگر سرفصل هاي آموزشي اين کارگاه يکروزه بود.

 


تاریخ ثبت: سه شنبه, 25 آذر 1393 ---
منبع : http://tct.ir