مجله سیم کارت

انواع خطوط رند

0 46

سیم کارت ها امروزه از نیاز هاسی اصلی بشر است و سیم کارت بسته به رند بودن شان از اهمیت بالایی برخوردار هستند . رند بودن "سیم کارت" در قیمت آن ها تاثیر گذار است و در بین اپراتور ها و سیم کارت ها سیم کارت 0912 همراه اول از ارزش بالاتری برخوردار است . سیم کارت های  های رند انوع متفاوتی دارد و بسته به اعداد آن ها نوع رند بودن ان ها قابل تشخیص است و شماره رند نسبت به سایر شماره ها ارزش بالاتری دارد که ما در این مقاله سعی داریم انواع سیم کارت رند را توضیح دهیم :
1 – سیم کارت رند پله ای از اول : این خطوط رند خطوطی هستند که 4 رقم یا بیشتر از ان ها در ابندا خط بعد از پیش شماره افزایش و یا کاهش پلکانی داشته باشد برای مثال 09** 44 45 ***
2 – سیم کارت پله ای از آخر : این خطوط رند خطوطی هستند که 4 رقم یا بیشتر از ان ها در انتهای خط بعد از پیش شماره افزایش و یا کاهش پلکانی داشته باشد برای مثال 09** *** 44 45
3 –  سیم کارت رند آینه ای : این خطوط رند خطوطی هستند که 4 رقم ان یا بیشتر از آن ها به صورت متقارن قرار گرفته باشد برای مثال 09** *** 4554 و یا 09** 456 * 654
4 – سیم کارت رند ترازویی : این خطوط رند خطوطی هستند که رقم میانی آن ها متفاوت و سه رقم قبل و بعد عدد میانی یکسان است همانند دو کفه ترازو برای مثال 09** 456 * 456
5 – سیم کارت رند سه پله : همانند رند پله ای از اول یا پله ای از آخر هستند با این تفاوت که 6 رقم ابتدایی یا انتهایی آن ها به صورت 3 پله پشت سر هم و دو رقم دو رقم ، افزایش یا کاهش پلکانی دارد . برای مثال 09** 44 45 46
6 – سیم کارت رند تاریخ تولدی : خطوطی هستند که 4 رقم اول و یا 4 رقم آخر آن ها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی باشد برای مثال 09** 1371 *** و یا 09** *** 1371
7 – سیم کارت رند ترتیبی از اول : خطوطی هستند که دست کم 3 رقم ( یا بیشتر ) از آن ها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت مرتب و پشت سر هم باشد . البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از 3 رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است .
8 – سیم کارت رند ترتیبی از آخر : خطوطی هستند که دست کم 3 رقم ( یا بیشتر ) از آن ها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد . البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از 3 رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است 09** ** 12345
9 – سیم کارت رند تکرار پیش شماره : خطوطی هستند که در آن ها پیش شماره خود خط و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار ( مثل 0912 ، 0935 و غیره … ) تکرار شده است 0912 *** 0937
10 – سیم کارت رند تکرار 2 رقم یکی : خطوطی هستند که در آن ها دست کم 4 رقم و حداکثر 6 رقم به صورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است 09** 44 55 77
11 – سیم کارت رند جفت جفت از اول : خطوطی هستند که 4 رقم اول آن ها پس از پیش شماره به صورت یک زوج تکراری باشد . 09** 45 45 ***
12 – سیم کارت رند جفت جفت از آخر : خطوطی هستند که 4 رقم انتهای آن ها به صورت یک زوج تکراری باشد 09** *** 25 25
13 – سیم کارت رند حروفی : خطوطی هستند که تمام یا بخشی از آن ها از نظر حروف لاتین موجود بر روی گوشی های تلفن ثابت یا همراه ، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنی دار دیگر مطابقت داشته باشد .
14 – سیم کارت رند سه جفت از اول : خطوطی هستند که 6 رقم اول آن ها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت زوج تکراری باشد برای مثال 09** 18 18 18 *
15 – سیم کارت رند سه جفت از آخر : خطوطی هستند که 6 رقم اول آن ها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت زوج تکراری باشد برای مثال 09** * 18 18 18
16 – سیم کارت رند ده دهی از اول : خطوطی هستند که در ابتدای آن ها پس از پیش شماره ، شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد ( مثل  2020) یا مضرب های ده در آن ها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد . (مثل 2030 یا 3020
17 – سیم کارت رند ده دهی از آخر : خطوطی هستند که در انتهای آن ها شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد ( مثل 2020) یا مضرب های ده در آن ها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد . مثل (2030 یا 3020
18 – سیم کارت رند صدصدی : خطوطی هستند که 6 رقم ابتدایی یا انتهایی آن ها به صورت 100 تایی ( صدگان ) افزایش و یا کاهش پیدا می کند . توضیح این که صدگان اول و دوم حتما باید از ابتدای هر صدگان شروع شده باشد . مثل 100 ، 200 ، 300 … ، تا 900
19 – سیم کارت کد پایین : خطوطی هستند که کد آن ها ( پس از پیش شماره ) از ابتدای هر رنج تا *19 باشد . لازم به ذکر بر اساس عرف بازار این نوع رند و تاثیر قیمتی آن بیشتر در مورد خطوط کد یک پیش شماره 0912 صادق است .
20 – سیم کارت رند گفتاری : خطوطی هستند که 6 رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره و یا 6 رقم آخر آن ها پس از کد به صورت 2 جفت ، 3 رقمی یکسان باشد .
21 – رند هزاری از اول : خطوطی هستند که در ابتدای آن ها عدد 1000 ، 2000 و غیره … یا ترکیبی از آن ها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند
22 – سیم کارت رند میلیونی : خطوطی هستند که می توان آن ها را به صورت یک جا به عنوان یک رقم میلیونی قرائت کرد..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.