مجله سیم کارت

سرویس چتر اضطراری همراه اول

0 8

همراه اول برای کاربران خود سرویسی با نام چتر اضطراری ارائه داده است . در واقع این طرح برای افرادی است که سیم کارت همراه اول دارند و شامل مشترکینی است که سیم کارت همراه اول اعتباری دارند . مشترکین همراه اول می توانند با شماره گیری کد دستوری # 26 * 10 * سرویس های چتر اضطراری را برای "سیم کارت همراه اول" خود فعال کنند . سرویس های چتر اضطراری شامل سرویس های درخواست تماس و درخواست شارژ می باشد که در زیر به توضیح آن ها می پردازیم .
سرویس درخواست تماس : مشترکی که "سیم کارت همراه آول اعتباری" آن شارژ کافی ندارد ، می تواند با ارسال یک کد USSD از سایر مشترکین همراه اول بخواهد که با وی تماس بگیرند و در شرایط اضطراری با ارسال کد * 10 * 261 # و اعلام شماره مشترک مورد نظر از سایر مشترکین همراه اول درخواست تماس نمایید و این درخواست از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید .
سرویس درخواست شارژ : مشترکی که سیم کارت همراه اول اعتباری آن شارژ کافی ندارد ، می تواند با ارسال یک کد USSD از سایر مشترکین همراه اول بخواهد که برای وی انتقال شارژ انجام دهند . در شرایط اضطراری با ارسال کد *10*262# و اعلام شماره مشترک مورد  نظر ، از سایر مشترکین همراه اول درخواست شارژ نمایید . مبلغ این شارژ 1,000 تومان خواهد بود . درخواست شارژ از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد  نظر خواهد رسید و این امکان را به مشترک می دهد تا با ارسال عدد 1 انتقال 1,000 تومان شارژ را تائید و یا با ارسال عدد 2 درخواست را رد کند و در صورت تایید مشترک انتقال دهنده شارژ ، مبلغ 1,000 تومان به حساب وی منظور می شود ، و با کسر 40 تومان به عنوان کارمزد انتقال ، مبلغ 960 تومان به اعتبار مشترک درخواست دهنده انتقال خواهد یافت .  
نکته که در هر دو سرویس باید آن را در نظر بگیری این است که هر و سرویس  درخواست تماس  و  درخواست شارژ ، ویژه مشترکین اعتباری می باشند و این که سرویس مکالمه اضطراری از مجموعه سرویس های چتر اضطراری حذف گردیده است .
شرایط بر خورداری از سرویس چتر اضطراری برای سرویس درخواست تماس این است که ، مشترکین باید فعال باشند و اعتبارشان از 20 تومان کمتر باشد ، مشترکین باید شرایط قطع یک طرفه و قطع دو طرفه را داشته باشند . در ارائه این سرویس محدودیتی هم وجود دارد که آن ارسال حداکثر 5 درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار است .
شرایط بر خورداری از سرویس چتر اضطراری برای سرویس درخواست شارژ این است که ، مشترکین باید فعال باشند و اعتبارشان از 20 تومان کمتر باشد ، مشترکین باید شرایط قطع یک طرفه و قطع دو طرفه را داشته باشند . در ارائه این سرویس محدودیتی هم وجود دارد که آن ارسال حداکثر 5 درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.