مجله سیم کارت
مرور رده

خدمات تالیا

خرید اینترنتی فقط با سیم کارت های به نام !!

متقاضیان باید برای ثبت نام این پیش فروش ها حتما سیم کارت شان به نام خودشان باشد . شرایط به این طریق است که متقاضی محترمی که تمایل به ثبت نام در پیش فروش های این شرکت های خودرو سازی را دارند . باید در ابتدا سیم کارت به نام خود فرد داشته…

شماره های پشتیبانی اپراتورهای مختلف

  مسلما شما نیز یکی از کاربران اپراتور های ایرانی هستید . در ایران اپراتور های زیادی مشغول به فعالیت هستند . در حال حاضر فعالیت چشم گیر و گسترده اپراتور ها باعث ایجاد شرایط هموار تر برای کاربران و بازار رقابتی بین اپراتور ها به مراتب شدید…