مجله سیم کارت
مرور برچسب

اینترنت 3G همراه اول

سیم کارت دانش آموزی انارستان همراه اول

از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز مهم ترین تاثیر آن بر روی نظام آموزشی کشور بوده است و تقریبا بعد از گذشت دو سال هنوز هیچ چیزی مثل روز اول آن نشد و این ویروس منحوص باعث تعطیل شدن مدارس و دانشگاه ها شد . شیوه های آموزشی مدارس و دانشگاه ها…